Molenerf 41
NL-7731 BV Ommen
The Netherlands

 

Phone:
Fax:

+31 (0) 529 455522
+31 (0) 529 450432

E-mail:
Web:

howex@howex.nl
www.howex.nl

   

 

Howex Beheer BV en Howex BV werden in 1985 opgericht, waarbij Howex Beheer BV als de holdingvennootschap optrad van Howex BV. Vanaf de oprichting tot augustus 1999 exploiteerde dochteronderneming Howex BV op franchisebasis het Hema-filiaal te Hoogeveen. Na verkoop van de detailhandelsactiviteiten richten Howex Beheer BV en Howex BV zich op het beleggen van liquide middelen. De directie van Howex Beheer BV wordt sinds de oprichting gevoerd door de heer E.G. de Boer, die tevens enig aandeelhouder is.

Howex Beheer BV verstrekt venture capital en bezit inmiddels diverse participaties in veelbelovende jonge ondernemingen. Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven die inspelen op een combinatie van de thema's vernieuwing en welzijn. Treffend voorbeeld hiervan is de participatie in bellicon.ag, gevestigd te Bellikon, Zwitserland, welke gespecialiseerd is in de ontwikkeling van hoogwaardige minitrampolines.

In 2000 heeft Howex Beheer BV de aandelen van Bewex BV verworven. Per juli 2004 heeft Bewex BV van Viosol BV uit Gorinchem het wereldwijde recht overgenomen op de productie en verkoop van het door Viosol gepatenteerde Violett-Glas, met uitzondering van het marktaandeel voor Spirulina en algenachtige producten.
Bewex BV heeft dit recht in licentie afgestaan aan Miron Glas GmbH, gevestigd te Bellikon, Zwitserland. Om de toepassingen van het Violett-Glas te verbreden en de kwaliteiten van Violett-Glas te ontwikkelen, stimuleert Bewex BV nadere onderzoeken naar Violett-Glas